Kvarnberg 1939 – 2020
Jag ska berätta lite om hur det hela började och hur det blev sen. Efter det får ni ta vid och berätta nå´t minne, som ni har. Det Gunnar Forsberg skrev till 30-års jubileet finns med i det jag berättar i dag.
För 81 år sedan köpte dåvarande Missionsförsamlingen torpet Kvarnberg att användas som sommarhem och då blev ju namnet på gården Sommarhemmet Kvarnberg för att efter den nya byggnaden, som vi ser i dag, få namnet Fritidsgården Kvarnberg.
1939 fanns här ett rött tvåvåningshus hus med vita knutar. Nedre botten bestod av 1 rum och kök, övre våningen av 2 små rum. Det var ju inget stort sommarhem, så det byggdes en altan på 2 av husets sidor, den sida som vetter mot sjön Möckeln och den som vetter mot söder, där flaggstången finns i dag.

Verksamheten bestod av möten och samlingar på onsdagar, lördagar och söndagar. Och varje sommar var det söndagsskolfest. Och på hösten Illuminationsfest, som fortsatte ända fram till på 70-talet. Då man åt kräftor, som de första åren fiskades nedanför Kvarnberg. Kulörta lyktor lyste upp sommarhemmet. Det var aktiviteter som pilkastning, bollkastning, chokladhjul, lotterier, fyrverkeri m.m. Och naturligtvis kaffeservering. Kaffet kunde de första åren köpas från köksfönstret, på den röda stugan, på gårdens norra sida där en ramp var uppbyggd. Och mycket folk kom när det ordnades Illuminationsfest.

Vid alla samlingar skulle det vara servering. En aktivitet, som funnits kvar ända fram t.o.m. årets sommar. På 40- och 50-talet fraktades bakelserna, för det skulle det vara, per cykel hit ut. Det var inte det allra lättaste med 3-våningslådor ( har det berättats ) med bakelser på cykel. Det var ju grusväg mellan Degerfors och Kvarnberg då. Så det var nog lite vingligt!

Sommarhemmet saknade vatten och avlopp, så det diskades i baljor. Och ibland kunde man också träffa på en och annan råtta under den s.k. diskbänken. Huu! Säger jag bara!

SMU ( Svenska Missionsförbundets Ungdom ) tog 1959 upp frågan om ett nytt sommarhem vid Kvarnberg. Och på SMU:s årsmöte 1960 beslutade man att föreslå församlingen att bygga en ungdomsgård vid Kvarnberg.
Den 24 januari 1960 beslutades det på församlingens årsmöte att bygga Ungdomsgården Kvarnberg. Förslaget ritades av arkitekt Nils E Larsson, som var arkitekt i Degerfors och tillika medlem i Degerfors Missionsförsamling. Den kostnadsberäknades till 120 000 kr, men genom frivilliga arbetsinsatser och generösa anslag från Allmänna arvsfonden, Degerfors köping och Degerfors Järnverk blev skulden endast 17 000 kr. Hela byggnadskostnaden blev 93 000 kr. Vid grundgrävningen för nya gården träffade man på hårt berg. Man fick använda kompressorborrar och några kg dynamit för att få bort berget och kunna starta byggandet av ungdomsgården. Kanske därav namnet Kvarnberg.
Och nu var byggandet på G. Många var de församlingsmedlemmar, som engagerade sig och deltog i byggandet, både inomhus och utomhus. En vattenledning grävdes från Degernäsuddens vattentäkt upp till gården, som därmed fick dricksvatten.
Den kom att kallas kvinnodiket, då många av församlingens kvinnor deltog i grävandet.

Efter alla arbetsinsatser var det dags för invigning den 3 juni 1961! Invigningen förrättades av Distriktsföreståndare Herbert Axelsson.

Allt var ju inte helt klart den 3 juni. Planerings- och planteringsarbeten kvarstod och idrottsplanen skulle göras i ordning. Det blev en bra första sommar med bra programinnehåll och många besökare. 1963 stod nya huset klart.

Och för att citera en av våra församlingsmedlemmar, Gunnar Forsberg, som skrev bl.a. så här till 30-års jubileet, 1991: - Nog var det väl ett trons vågspel vi satte igång med, när vi satsade på ny ungdomsgård vid Kvarnberg. Många tyckte nog, att vi var ljusblå optimister fjärran från all verklighet. Visst var vi! Men måste man inte ha lite vågsam tro, om något ska ske? Vi vill dock inte att Kvarnberg ska bli ett monument över några som ägde tro. Vi vill hellre att vår ungdomsgård ska bli ett trons växthus för nuvarande och kommande generationer.
Nu min egen reflektion till Gunnars text: - Och det vill jag tro att det blev så för många! Jag är en av dem som fått uppleva det.

I juli 1964 invigdes Kvarnvallen och en månad senare spelade DIF:s veteranlag en fotbollsmatch mot SMU. Veteranerna vann med 5 – 0. Kanske inte så konstigt med spelare som Gunnar Nordahl, Karl-Erik Jakobsson, Tore Karlsson och Rolf Hillerberg. Kvarnvallen var en väl använd plan. Under många år var korpfotbollen förlagd dit. Korpvolleyboll har också spelats härute.

Två stora arrangemang under åren har varit Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet.
Valborgsmässofirandet ägde rum vid Medborgarplatsen på 50 - och 60 - och 70 – talen och leddes av Missionsförsamlingen. Under 60-talet började vi bussa ut folk till Kvarnberg för att fortsätta firandet här ute och då med brasa, kaffeservering och fyrverkeri. I mitten av 70-talet flyttades allt firande ut till Kvarnberg inkl. vårtal och körsång. Fram till dess hade vi haft brasan i sluttningen ner mot sjön (PEKA) och fick så vara tills brandmyndigheten sa stopp. Därefter kom brasan att vara på nuvarande parkeringen. Så fortsatte det fram t.o.m. 2013. Och året därpå flyttades firandet till Vallakyrkan och våren har välkomnats där med undantag av det här året.
Midsommarfirandet med dans kring midsommarstången, lekar, aktiviteter av olika slag, ponnyridning och servering arrangerades fram t.o.m. 2005.

1966 fanns planer på en minigolfbana. Ett byggande, som startades 1971. I dag finns ingenting kvar av den.
1975 genomgick gården en storrenovering och mysrummet iordningställdes.
Flera av 60- och 70- talets giganter inom kyrkans värld besökte Kvarnberg såsom Jan Sparring, Rut och Göran Stenlund, Gunno Södersten, 80- och 90-tal Tomas Boström, Ingemar Olsson. Den senare skrev: Du vet väl om att du är värdefull.
I gästboken kan vi läsa att i augusti 1963 fikade Little Gerhard med sina musiker på Kvarnberg.

Gården också varit ett populärt utflyktsmål för olika grupper och privata arrangemang. Dagkollo har arrangerats av olika aktörer samt har också drivits i SMU:s regi tillsammans med Svenska Kyrkan, då under namnet Sommarkul. De senaste åren har sommarens Fritidsverksamhet i Degerfors kommun varit förlagd till Kvarnberg.

Här på Kvarnberg har det under åren sen 1939 hänt mycket. Jag väljer att räkna upp en del av det som varit: Sommargudstjänster, Gökottor på Kristihimmelfärds morgon, Under många somrar hade vi Sommarpastorer under ordinarie pastors semester, Ungdomssamlingar, Sång- och musikkvällar, Läger och Hajker, Söndagsskolfester, Ungdomssamlingar, Skaparvecka, Dagserveringar, Arbetskvällar, Vårstädning.

Ett av de populära träffarna de senaste åren har varit ÖppetHus-kvällarna som Vera Larsson tog initiativet till och som sedemera blev Våffelkvällarna med servering av våfflor, därav namnet förstås samt med ett innehållsrikt program med mycket sång och musik.

Och nu är Ordet fritt. Var så goda!

Lördagen den 3 oktober 2020
Gun Hävert