Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!

Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan och Vallakyrkans Ungdom, VKU inbjuder till.

 
Vallakyrkans kalender
Nu har Walk and Talk börjat igen på tisdagarna. Välkommen du också!

12 maj 2022-18 september 2022

Vallakyrkan finansieras med skänkta medel, du kan bidra:

Vallakyrkans Swish nummer 1232289403


Vallakyrkans vision

Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord "Vad vill du att jag ska göra för dig?"

Mark 10:51 och Luk 18:41
Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill besöka vår kyrkaDagens bibelord

Kultur-och studieverksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda