Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!

Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan och Vallakyrkans Ungdom, VKU inbjuder till.

I söndagens gudstjänst, 28 aug, välkomnades diakon Monica Forsling till en 50%-ig tjänst i församlingen, samtidigt går pastor Ulf Sveningson ner till en 60%-ig tjänst fr.o.m. 1sept.

Från vänster i bild: pastor Ulf Sveningson, diakon Monica Forsling, vice församlingsförest. Katja Straschko Hansen och församlingens ordf. Anna-Lena Sandell

TacoFredag

Vad äter vi på fredag kväll?  TACOO!

Kom och ät det tillsammans med oss i Vallakyrkan. Fredag 21/10, drop-in mellan 18.00-18.30

Läs mer


Snickerboa                      

Nu startar vi igen. Varannan onsdag kl 16. Nästa gång 7/9

Stickcafé

Första träffen på Stickcaféet! Varannan onsdag kl 16. Nästa gång 7/9

Vallakyrkans kalender

4 september 2022- 8 januari 2023

I år är det 10-års jubileum på Walk and Talk. Höststart igen den 23 aug.

Vallakyrkans vision

Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.

Vi lever efter Jesu ord" Vad vill du att jag ska göra för dig?"

Mark 10:51 och Luk 18:41

Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill besök vår kyrka

 
 

Kultur-och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda