Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!

Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan och Vallakyrkans Ungdom, VKU inbjuder till.

I Monica Forsling ordinerades till diakon på Equmeniakyrkans konferens i år.
I söndagens gudstjänst den 15/10 installerades hon som församlingens diakon av region Svealands kyrkoledare Helen Friberg.
En förbönsstund avslutade installationsakten.

Snickerboa

Varannan onsdag kl 16.00. Se kalendern
Startar igen den 20 september.

Stickcafé

Varannan onsdag kl. 15.00. Se kalendern
Startar igen den 20 september.

Vallakyrkans kalender

5 september-10 december  2023

 

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda

                                  
                                  

Vallakyrkans vision

Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.

Vi lever efter Jesu ord" Vad vill du att jag ska göra för dig?"

Mark 10:51 och Luk 18:41

Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill besöka vår kyrka