Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!

Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan och Vallakyrkans Ungdom, VKU inbjuder till.

VallaTräffen nu på onsdag inställd pga sjukdom

Snickerboa                      

 Vårterminen startar onsdagen den 25/1 kl 16.00

Stickcafé

Vårterminen startar onsdagen den25/1 kl 15.00

Vallakyrkans kalender

1 december- 14 maj 2023

 

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda

Walk and Talk börjar igen den 17/1

                                  
                                  

Vallakyrkans vision

Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.

Vi lever efter Jesu ord" Vad vill du att jag ska göra för dig?"

Mark 10:51 och Luk 18:41

Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill besök vår kyrka